Medewerkers motiveren: 10 handige tips

Dat medewerkers motiveren goed is voor het succes en de resultaten is een logische conclusie. De vraag die we ons vandaag echter moeten stellen is: “Hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd?” Deze checklist met 10 handige punten vat samen hoe u uw mensen kan motiveren en gemotiveerd houdt, en hoe u hierdoor bij gevolg een hogere omzet kan realiseren.

1. Medewerkers motiveren door uw personeel wegwijs te maken

Vertel uw nieuwe werknemers waarom en op welke manier uw bedrijf ontstaan is. Zo kunnen ze zich een volledig beeld vormen over alle activiteiten alsook over de investeringen die reeds gedaan werden. Het is ook belangrijk om de toekomstvisie van uw bedrijf uit de doeken te doen en bij voorbaat ook hoe deze nieuwe persoon hier deel van uit gaat maken. Zorg ervoor dat uw nieuwe werknemers goed ingewijd geraken in de belangrijkste bedrijfsprocessen zodat ze op korte en lange termijn goed kunnen meedraaien.

2. Zorg voor een plezante werkomgeving

Een goede sfeer op kantoor is zeer belangrijk en wordt door uw medewerkers gewaardeerd. Gelukkige werknemers en collega’s zullen productiever werken wanneer ze vrij kunnen lachen, over problemen praten of gewoon een kop koffie drinken. Laat hen ook weten dat u als werkgever steeds klaar staat voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen. Probeer hierbij voor al uw werknemers eenzelfde beleid te voeren. Enkele tips: kies een open kantoorruimte met verschillende eilanden, zorg voor een ruime keukenruimte/refter waar er onder de middag of tijdens pauzes ongestoord gepraat of zelfs informeel vergaderd kan worden.

3. Laat uw werknemers een doel nastreven

De meeste werknemers willen graag doorgroeimogelijkheden hebben in het bedrijf. Voor kleinere bedrijven is dit soms minder vanzelfsprekend. Probeer hoe dan ook een persoonlijk traject op te stellen met uw werknemers, waarin zowel de doelen voor individuele groei, als de groei van het hele bedrijf in beschreven staan. Laat ze bij het halen van deze doelen duidelijk weten dat u hun werkzaamheden apprecieert en dat er hier iets tegenover staat. Uw werknemers voelen zich gewaardeerd en weten ook waar ze zich verder op moeten toeleggen. Ze krijgen voldoening voor hun geleverde werk en stralen positieve ‘vibes’ uit.

4. Regel een bondige interne opleiding

Veel werknemers willen zich van nature uit blijven ontwikkelen en vervolmaken om op die manier meer aanzien te krijgen, door te groeien of opslag te vragen. Geef uw werknemers daarom de kans om zich te ontwikkelen. Laat hen opleidingen volgen en reflecteren. Ook kan u als bedrijfsleider voor uw personeel workshops organiseren of gespecialiseerde vakbeurzen bezoeken. Al deze eenvoudige maatregelen dragen bij aan een positieve ontwikkeling van uw medewerkers. Stimuleer hen door interne of externe opleidingen te volgen op kosten van het bedrijf. De werknemer ervaart dat er wordt geïnvesteerd in zijn/haar werk en zal ook daardoor productiever gaan werken. Door seminaries, opleiding en networking krijgt het bedrijf bovendien ook meer kennis in huis en wordt het onder de aandacht gebracht bij andere personen die potentiële klanten kunnen worden.

5. Medewerkers motiveren door erop uit te trekken

Iedereen waardeert het wanneer er iets leuks georganiseerd wordt. Dit kan een evenement zijn waarbij uw bedrijf sponsort, een etentje, maar ook een teambuilding of after-work party. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn. Op vrijdag iets vroeger sluiten om een drankje te (gaan) drinken, zal door velen al enorm gewaardeerd worden. Kan u het niet allemaal zelf bolwerken? Zorg dan voor een afgevaardigde binnen uw bedrijf of start een personeelsvereniging op.

6. Geef regelmatig een compliment

Iedereen vindt het leuk om complimenten te krijgen. Doe dit dan zelf ook regelmatig. Werknemers die een goed zelfbeeld hebben, produceren goede resultaten. Probeer ook opbouwende kritiek te geven als de verhoopte resultaten minder goed zijn of een medewerker iets verkeerd deed. De sleutel hierbij is om ieders karakter goed te kennen en er zo op een gepaste manier mee te communiceren. Houd niets achter en wees eerlijk!

7. Beloon uw medewerkers

Wanneer uw mensen goede prestaties neerzetten of de vooropgestelde targets halen, vergeet ze dan niet te belonen. Zonder beloning zal de motivatie kelderen. Er zijn verschillende manieren van belonen; een eenmalige bonus, opslag, toevoeging van extralegale voordelen,.. Het hoeft echter niet altijd in termen van geld te zijn. Uw werknemers waarderen het bijvoorbeeld ook wanneer ze een extra verlofdag krijgen of wanneer ze iets vroeger mogen stoppen met werken. Zorg er wel voor dat er een gezonde balans bestaat tussen werk en belonen. Te veel belonen wordt snel gezien als een standaard, waardoor u naar andere alternatieven zal moeten zoeken op termijn…

8. Doe wat u belooft

Kom de beloftes die u uw medewerkers maakt altijd na. Heeft u iemand een bonus beloofd bij het behalen van een bepaald doel? Heeft een medewerker dankzij een persoonlijke inspanning een grote omzetstijging gerealiseerd en heeft u als bedrijfsleider op een bedrijfsbijeenkomst gecommuniceerd dat positieve resultaten zullen beloond worden? Dan is het beter dat u als bedrijfsleider die beloftes ook nakomt. Doet u dat niet, dan zal de medewerker in kwestie zijn motivatie verliezen of zelfs op zoek gaan naar een andere uitdaging. Bovendien wordt het nog erger wanneer bedrogen medewerkers dergelijke verhalen gaan rondbazuinen tegen andere collega’s, klanten of op social media.

9. Stel uw werknemers gerust

Communiceer open over de geboekte resultaten. Laat uw werknemers weten dat het dankzij hun is dat het bedrijf floreert. Een demotiverende factor is o.a. dat medewerkers vaak bang zijn om hun job te verliezen. Stel ze gerust en pak problemen van slecht functioneren tijdig aan. Zorg ervoor dat bv. bij ontslag van een slecht presterende werknemer de reden van ontslag transparant gecommuniceerd wordt. Zaai in geen enkel geval paniek! Maak bij het aannemen van nieuwe werkkrachten duidelijk wat hun taak wordt en hoe die personen zich zullen integreren in nieuwe of bestaande teams.

10. De juiste persoon voor de juiste job

Het is belangrijk dat u de juiste opdrachten aan de juiste personen geeft. Als uw medewerkers een project succesvol beëindigen, willen ze heel graag met een nieuw project beginnen. Ze zijn zelfverzekerd, hebben vertrouwen en stralen dit uit naar de andere medewerkers. Bijgevolg zal ook het bedrijf dit vertrouwen uitstralen. Medewerkers motiveren is al bij al niet moeilijk. Het belangrijkste ingrediënt is open communicatie. Een gemotiveerde medewerker is zeker van zijn stuk en krijgt daar voldoening voor. Medewerkers motiveren is dé sleutel om uw organisatie laten groeien!